Doelstelling

Huidige Doelstelling

Onze doelstelling, geformuleerd in onze statuten van 2006, en vrij vertaald is:

Het populariseren van de weer- en sterrenkunde, de daaraan gerelateerde wetenschappen, en het mogelijk maken van de beoefening daarvan.

In de praktijk laten we u dan ook graag genieten van weer- en sterrekundige verschijnselen. Dit doen we o.a. door u zelf te laten kijken door onze grote telescoop naar bijvoorbeeld de maan, de zon of de planeten. Soms nemen we een ander redelijk bekend object in beeld, bijvoorbeeld in de winterperiode de Andromedanevel of de Orionnevel. En een andere keer kijken we naar een mooie dubbelster.

We hebben ook een tweetal dobson telescopen: gemakkelijk te bedienen telescopen die we buiten op het terrein kunnen opstellen. In de wintertijd kunt u eens in de maand bij ons ook terecht voor een lezing. De onderwerpen lopen uiteen van het weer, ruimtevaart, cosmologie of algemene sterrenkunde. Hou de lokale krant, deze site en onze Twitter account & Facebook pagina in de gaten want daar melden we tijdig wat er op stapel staat. En natuurlijk staan de lezingen in de Groene Agenda van het CNME.

Met het oog op de toekomst…

In de moderne wereld hebben kleine verenigingen een kleine impact door de komst van internet en de op internet aanwezige communities zoals fora. Dit is ook zo voor de amateur astronomie. Wij zien onze vereniging als een publieke faciliteit waar men de theoretische en praktische sterrenkunde kan beoefenen. In een tijd waarin wetenschap en techniek een steeds grotere rol speelt maar de kennis ervan nog nooit zo klein was denken wij dat onze sterrenwacht een enorm potentieel heeft en een kern kan worden voor de moderne maatschappij waar de aandacht steeds meer op het verrijken van begrip ligt.