Privacy Statement Sterrenwacht Midden-Nederland

Privacy verklaring Sterrenwacht Midden-Nederland

Als Sterrenwacht Midden-Nederland voelen wij ons verantwoordelijk voor de privacy van onze leden, (website) bezoekers en cursisten. In deze privacy verklaring kan je lezen welke persoonsgegevens de Sterrenwacht verzamelt en hoe deze worden gebruikt en beveiligd.

De KNVWS afdeling Amersfoort, ook wel Sterrenwacht Midden-Nederland, gevestigd aan Schothorsterlaan 27, 3822 NA Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van jou persoonsgegevens. Het bestuur van de Sterrenwacht kan benaderd worden voor vragen over deze privacy verklaring via bestuur@sterrenwacht-mn.nl.

Hieronder lees je welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en hoe lang wij deze bewaren. We raden je aan even de tijd te nemen om dit te lezen.

Voor leden van de Sterrenwacht

Als je lid bent, gebruikt de Sterrenwacht de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

De Sterrenwacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw contributie betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over activiteiten van de club of informatie met betrekking tot weer- en sterrenkunde
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit relevant is vanuit het oogpunt van lidmaatschap van de vereniging

Jouw gegevens bewaren we zo lang:

 • Je naam, adres, contactgegevens en contributiebetalingen tot maximaal 7 jaar na opzegging (om te voldoen aan belastingwetgeving)
 • Je e-mailadres voor nieuwsbrieven totdat je aangeeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen of je lidmaatschap is beëindigd

Voor bezoekers en cursisten

Wanneer je de Sterrenwacht bezoekt, verzamelt de Sterrenwacht de volgende persoonsgegevens van je:

 • Foto’s tijdens bijeenkomsten en evenementen, zoals de jaarlijkse Landelijke Sterrenkijkdagen
 • Videobeelden met geluid van onze beveiligingscamera’s

Wanneer je je inschrijft voor een cursus verzamelt de Sterrenwacht deze persoonsgegevens van je:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Bankrekeningnummer

De Sterrenwacht gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • De videobeelden met geluid worden uitsluitend gebruikt ter beveiliging van het pand en de eigendommen van de Sterrenwacht. De toegang tot de beelden is afgeschermd.
 • Foto’s kunnen op onze website, social media of in ander promotiemateriaal van de Sterrenwacht worden gebruikt. Indien je liever niet op foto’s staat of bezwaren hebt tegen het gebruik daarvan, dan kan je dit aangeven bij de fotograaf. Je mag ook altijd het bestuur benaderen.

Jouw gegevens bewaren we zo lang:

 • De videobeelden worden maximaal 7 dagen bewaard en dan automatisch overschreven.
 • Foto’s worden bewaard zolang relevant voor de Sterrenwacht. Ze worden verwijderd wanneer je daarom vraagt.
 • De gegevens voor inschrijving voor cursussen worden binnen 1 jaar na het volgen van de cursus verwijderd.

Voor bezoekers van onze website

De Sterrenwacht gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies op de website www.sterrenwacht-mn.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en veiligheid van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en beveiligen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We hebben in verband met bovenstaande inzage de volgende gegevens:

– IP-adres, maar alleen als je met een account inlogt op onze website

– Internetbrowser en apparaat type, als je de website gewoon bezoekt

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Sterrenwacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het ledenbestand met de in deze privacy statement genoemde gegevens worden bewaard op Google Drive onder eigenaarschap van de secretaris, penningmeester of voorzitter. Alleen bestuursleden hebben inzicht in deze gegevens. Wij controleren 1x per jaar of dit nog in orde is.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de vereniging per mail op bestuur@sterrenwacht-mn.nl. De Sterrenwacht wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

De Sterrenwacht verstrekt je informatie niet aan derden, tenzij we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Sterrenwacht. Je kunt je verzoek sturen naar bestuur@sterrenwacht-mn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je een paar vragen stellen om je identiteit te controleren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op jouw verzoek.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2018 door Maurits Polak, secretaris en namens het bestuur van KNVWS-Afdeling Amersfoort

Scroll naar boven