Doelstelling

De doelstelling van “Sterrenwacht Midden-Nederland” is:

Het populariseren van de weer- en sterrenkunde, de daaraan gerelateerde wetenschappen, en het mogelijk maken van het enthousiast beoefenen daarvan.

Wij zien onze vereniging als een plek waar eenieder enthousiast de theoretische en praktische sterrenkunde kan beoefenen en naar de buitenwereld kan brengen. In een tijd waarin wetenschap en techniek een steeds grotere rol spelen, doen we dit bijvoorbeeld door u door onze grote telescoop te laten kijken naar Zon, Maan en planeten of andere hemelobjecten. We doen dit ook binnen onze binnen onze vereniging, waarin onze leden onderling in verschillende werkgroepen enthousiast met elkaar waarnemen, discussiëren, fotograferen etc.

Scroll naar boven