Voorlopig geen activiteiten als gevolg van Coronavirus

In de afgelopen weken blijkt dat het Coronavirus steeds verder om zich heen grijpt. De maatregelen die genomen worden om dit te beperken gaan ook aan onze sterrenwacht niet voorbij.

In het licht van deze maatregelen heeft het bestuur medio maart moeten besluiten om de Basiscursus Sterrenkunde te onderbreken en andere activiteiten op te schorten.

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het zoveel mogelijk beperken van een snelle verspreiding van het virus.

Intussen zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni door de overheid verboden. We zijn inmiddels bezig met het plannen van activiteiten voor na de zomer, in de hoop dat we dan weer aan de gang kunnen.

Voor onze leden gaan we de komende tijd enkele online bijeenkomsten organiseren.

We hopen dat iedereen deze periode goed door komt en dat wij elkaar weer in goede gezondheid in de sterrenwacht kunnen ontmoeten.

Scroll naar boven