Werkgroep Publiek en Opleidingen

De doelstelling van de Sterrenwacht Midden-Nederland zoals deze geformuleerd is in onze statuten van 2006, en vrij vertaald is:

Het populariseren van de weer- en sterrenkunde, de daaraan gerelateerde wetenschappen, en het mogelijk maken van de beoefening daarvan.

De werkgroep draagt bij aan deze doelstelling door middel van het verzorgen van kennisverrijking voor leden en niet leden en het toegankelijk maken van sterrenkunde aan een breder publiek door het organiseren van kijkavonden. De werkgroep heeft tot doel om alle activiteiten te organiseren met dien verstande dat dit een door de vereniging gedragen activiteit is.

De Sterrenwacht Midden-Nederland is al meerdere jaren actief voor leden en publiek als het gaat om kennisverrijking en het toegankelijk maken van sterrenkunde.

Scroll door onze flyer:

Scroll naar boven