Voor leden

Voor leden

Als sterrenwacht bieden wij onze leden natuurlijk een aantal vaste zaken. Die staan hieronder opgesomd. Wat ons als vereniging vooral samenbindt is de passie om het samen de geheimen van het heelal te ontrafelen en dat te delen met iedereen. Dat is dan ook het bestaansrecht van onze sterrenwacht en vereniging. In onze statuten hebben we als doelstelling opgenomen dat we de weer- en sterrenkunde populariseren onder een zo groot mogelijk publiek. En dat we samen bezig zijn met wat ons interesseert. Dit kan zijn waarnemen, astrofotografie, wetenschappen zoals theoretische natuurkunde, wiskunde of fysica. Het belangrijkste is dat we samen plezier hebben aan onze eigen hobby en dat we samen zo veel mogelijk mensen informeren over de wonderen van het heelal en de wetenschap er achter.

Los van bovenstaande bieden we in ieder geval de volgende zaken aan onze leden:

 

Basiscursus

Elk jaar organiseren we één of meer beginnerscursussen. Leden kunnen deze cursus bijwonen tegen de kostprijs van de boeken en op basis van ‘plek vrij’. We reserveren per cursus een aantal plekken zodat leden een cursus van begin tot eind mee kunnen maken voor een sterk gereduceerd tarief. De beginnerscursus gaat door bij voldoende aanmeldingen (10 of meer). Informeer bij het secretariaat voor data en mogelijkheden.

Kortingen

Al onze leden kunnen met korting kopen bij:
  • Ganymedes. U ontvangt als lid 10% korting als u aangeeft dat u lid van onze sterrenwacht bent. Bij twijfels kan het bestuur u helpen door Ganymedes in te lichten over uw lidmaatschap. Bel wel even vooraf met Ganymedes zodat zij de korting kunnen verlenen.
  • Bij de Duitse webshop Teleskop-Express krijgt u in principe 10% korting maar dit geldt niet voor boeken (helemaal geen korting!) en oculairen (korting 7%). Mogelijk zijn er meer uitzonderingen maar die zijn op moment van schrijven niet bekend. Ook hier moet u aangeven dat u lid bent van onze vereniging en bij twijfels kan het bestuur u helpen. Neem dus vooraf contact op met TS.
Deze afspraken zijn ‘historische afspraken’ waar wij verder geen keiharde aanspraak op kunnen maken. Maar gezegd moet worden dat dit al jaren (in het geval van Ganymedes zelfs decennia) lang goed gaat.

Nieuwsbrief

De leden krijgen een aantal keer per jaar de nieuwsbrief per email opgestuurd. Als wij geen mailadres van u hebben versturen we de nieuwsbrief per post. In de nieuwsbrief kunt u lezen over actuele ontwikkelingen binnen de sterrenwacht, de resultaten van de waarnemingen en een activiteitenagenda. Natuurlijk is het van belang dat de leden ook kopij aandragen, zodat het een nieuwsbrief is voor de leden, door de leden. Mocht u kopij hebben dan kunt u die opsturen naar de redactie.

Werkgroepen

Leden van de Sterrenwacht Midden-Nederland kunnen zelf met de telescopen en andere instrumenten van de sterrenwacht de sterrenhemel waarnemen. Indien u zelf met de instrumenten wilt werken dan kan dat uiteraard maar niet zomaar en zonder instructie vooraf. U krijgt eerst een instructie van één van de leden van onze Operators-groep. Dit zijn leden die bewezen vakkundig kunnen omgaan met onze instrumenten. Bent u eenmaal Operator dan kunt u zelfstandig de kijker(s) gebruiken en andere leden opleiden tot Operator. De Operators krijgen zelfstandige toegang tot de sterrenwacht en dit is vrij uniek! U kunt dan zelfstandig met de grote telescoop gaan waarnemen.
De Werkgroep Astrofotografie timmert hard aan de weg te fotograferen met onze speciale astrofotografische setup. U moet ook hiervoor wel Operator en lid van de Werkgroep Astrofotografie zijn. Neem contact op met één van de leden van deze werkgroep als je mee wilt doen.
Daarnaast is de Werkgroep Radioastronomie actief. Het huidige project is om een kaart (na) te maken van de Melkweg in de waterstoflijn, zoals dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd gedaan in Nederland. Hiervoor is nieuwe software geprogrammeerd in Python, worden er steeds betere ontvangers gemaakt en is er zelfs een eigengemaakte radioschotel in bedrijf.